Otázka:

Ktorý z nasledovných tvarov je spisovný: legíny, legínsy?

Heslá:

legíny, legínsy

Odpoveď:

 

Vo význame „priliehavé elastické nohavice“ možno v slovenčine použiť obidva varianty slova – legíny aj legínsy, ktoré sa uvádzajú v 2. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2011. 


Otázka z 03. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu legíny