Otázka:

Sú uvedené slovné spojenia správne po slovensky? Push-up podprsenka, nohavičky tangá, nohavičky string, nohavice capri?

Heslá:

string, tango, stringový, tangový, stringové nohavičky, tangové nohavičky, tangá, nohavičky, capri nohavice, skrátené nohavice, trojštvrťové nohavice

Odpoveď:

        V spojení push-up podprsenka možno označenie push-up vnímať ako nesklonné prídavné meno a písať ho pred podstatným menom. Rovnako v slovenčine fungujú aj iné prevzaté nesklonné prídavné mená, napríklad hi-fi – hi-fi veža, inline – inline korčule, online – online voľby. Takto možno chápať aj označenia nohavičiek string tango, no uvedené prídavné mená sa v slovenčine používajú už aj v zdomácnených podobách stringový tangový, preto možno odporúčať označenia stringové nohavičky a tangové nohavičky. Pre úplnosť dodávame, že vo význame „vysoko vykrojená spodná bielizeň“ sa v slovníkoch cudzích slov uvádza pomnožné podstatné meno tangá, ktoré tiež možno používať, no v takom prípade nie je potrebné uvádzať pri ňom slovo nohavičky.       

            V názve capri nohavice odporúčame uvedené poradie, v rovnakom význame možno použiť aj pomenovanie skrátené nohavice alebo trojštvrťové nohavice.


Otázka z 02. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 02. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu string