Otázka:

Ako sa rieši citácia v citácii?

Heslá:

priama reč v priamej reči

Odpoveď:

Na vyznačenie citátu vo vnútri citátu (priamej reči v rámci inej priamej reči) sa zvyčajne používa na začiatku citátu čiarka a na konci citátu obrátená čiarka umiestnená vyššie, t. j.  Matka sa sťažovala: „Vôbec mi nepomáha, stále hovorí len ,potom, potom a nevie sa odlepiť od počítača.“ (porov. Pravidlá slovenského pravopisu (2000) s. 107, podkapitola 2.7. Úvodzovky, poznámka). Na začiatku a na konci priamej reči vo vnútri inej priamej reči možno používať prípadne aj pomlčky.


Otázka z 09. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu priama reč v priamej reči