Otázka:

Je správne spojenie po siedmych rokoch? Je to radová číslovka alebo základná?

Heslá:

sedem

Odpoveď:

Základné číslovky od päť do deväťdesiatdeväť (s výnimkou čísloviek s komponentom jeden, t. j. 21, 31, 41 atď., ktoré ostávajú nesklonné) sa skloňujú podľa vzoru päť. V množnom čísle majú podobu s mäkkým i: so siedmimi minútami náskoku (mal náskok sedem minút) si vybojoval prvé miesto, po siedmich hodinách sa vrátil domov (bol preč sedem hodín) a pod. Aj v spojení po siedmich rokoch sa lokál (6. pád) základnej číslovky sedem – siedmich píše s mäkkým i.


Otázka z 09. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sedem