Otázka:

V tlači často čítam, že XY hviezdil vo filme. Také slovo som v minulosti nepočula, Zato teraz takmer denne naši novinári ho používajú. Nechápem zmysel tohto slova.

Heslá:

hviezdiť

Odpoveď:

Sloveso hviezdiť s významom „(pri určitej príležitosti) prejavovať vynikajúcu úroveň (v porovnaní s inými), skvele si počínať, vynikať“ nie je v našej slovnej zásobe celkom nové. Je odvodené od slova hviezda vo význame „známa, populárna osoba, obyčajne z oblasti filmu, športu a pod.“. Sloveso hviezdiť zachytáva Slovník súčasného slovenského jazyka (2. zv., 2011)ako hovorové, trochu expresívne slovo a uvádza pri ňom príklady hviezdiť na skúške, vo filmovej úlohe, na futbalovom zápase; už dlhšie hviezdila vo svete modelingu; fanúšikovia dúfali, že na olympijských hrách budú hviezdiť aj naši hokejisti. Nedokonavé sloveso hviezdiť má dokonavú podobu zahviezdiť.


Otázka z 09. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hviezdiť