Otázka:

Ako sa skloňuje slovo kotol?

Heslá:

kotol

Odpoveď:

 

Neživotné podstatné meno mužského rodu kotol sa skloňuje pravidelne podľa vzoru dub a v lokáli jednotného čísla má príponu -e, teda v kotle (tak ako v dube) podobne ako iné podstatné mená domáceho pôvodu s podobným zakončením, napr. popol, kúdol, uhol, spevokol. V nominatíve množného čísla má príponu -y: dva kotly. Môžete sa o tom presvedčiť aj v elektronickej verzii Pravidiel slovenského pravopisu a Krátkeho slovníka slovenského jazyka na našej stránke www.juls.savba.sk (cez odkazy Pramene v elektronickej podobe a Lexikografické príručky).


Otázka z 08. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu kotol