Otázka:

Ktorý tvar je správny: teplovzdorný alebo tepluvzdorný? Je možné používať žiaruvzdorný v rovnakom význame?

Heslá:

teplovzdorný, tepluvzdorný, žiaruvzdorný, teplo, žiar

Odpoveď:

 Prídavné mená teplovzdorný (nie tepluvzdorný) a žiaruvzdorný sa uvádzajú v slovenských výkladových slovníkoch, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na http://slovnik.juls.savba.sk/. Uvedené prídavné mená nemajú úplne rovnaký význam, rozdiel medzi nimi spočíva v rozdielnosti významu slova teplo ako „stavu medzi studeným a horúcim“ a slova žiar ako „vysokej teploty, pri ktorej sa látky rozžeravujú“. Kým prídavné meno teplovzdorný vo význame „odolávajúci teplu“ vyjadruje odolnosť niečoho proti nižším teplotám, prídavné meno žiaruvzdorný „odolný proti žiaru“ sa používa na označenie odolnosti proti vysokým teplotám.


Otázka z 02. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 02. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu teplovzdorný