Otázka:

Vydeľuje sa častica samozrejme vo vete čiarkami?

Heslá:

samozrejme, čiarky

Odpoveď:

 

Hodnotiaca častica samozrejme sa vo vete vydeľuje čiarkami z oboch strán, napr. Včera sme, samozrejme, nemohli prísť (porov. príklady viet pri hesle samozrejme v Krátkom slovníku slovenského jazyka, v Synonymickom slovníku slovenčiny alebo v Slovníku slovenského jazyka, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na www.slovnik.juls.savba.sk).   

            Vo vete, ktorú uvádzate vo svojom e-maile, má byť čiarka aj pred spojkou a, lebo sa pred ňou končí vložená veta ktorí učili v našej škole v uplynulých rokoch: Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí učili v našej škole v uplynulých rokoch, a, samozrejme, tým, ktorí v nej učia dnes.


Otázka z 15. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 15. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu samozrejme