Otázka:

Je názov rastliny zázvor spisovný alebo slovenčina pozná iba ďumbier?

Heslá:

ďumbier, zázvor

Odpoveď:

 

Obidva názvy rastliny ďumbier aj zázvor sú spisovné a uvádzajú sa v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk), no odborný botanický názov je iba názov ďumbier. Bežne teda možno použiť obidva názvy, no v odborných prácach by sa mal používať iba názov ďumbier.


Otázka z 20. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 20. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ďumbier