Otázka:

Stanovisko k názvu novej ulice Ulica za kaštieľom alebo Ulica Za kaštieľom.

Heslá:

ulica

Odpoveď:

 

Slovo ulica sa stáva súčasťou názvu vtedy, keď má názov ulice formu zhodného alebo nezhodného prívlastku, napr. Jabloňová ulica, Štúrova ulica, Ulica Ľ. Štúra, Ulica osloboditeľov. Pri názvoch, ktoré majú charakter predložkového spojenia, sa zvyčajne slovo ulica nestáva súčasťou názvu, napr. Pri starom mlyne, Na vyhliadke, Na Hrebienku. Tak aj pri novom názve ulice odporúčame uprednostniť podobu Za kaštieľom. Keby súčasťou názvu bolo slovo ulica, pravopisne správna by bola podoba Ulica za kaštieľom.


Otázka z 28. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 14 odpovedí k heslu ulica