Otázka:

Akého rodu sú mestá Olomouc, Vroclav, Paríž, Plzeň v slovenčine a aký je správny tvar genitívu?

Heslá:

Olomouc, Vroclav, Paríž, Plzeň

Odpoveď:

 

 

Názov českého mesta Olomouc je v slovenčine mužského rodu a v genitíve má tvar z Olomouca.

            Názov poľského mesta Vroclav je v slovenčine mužského rodu a v genitíve má tvar z Vroclavu.

            Názov hlavného mesta Francúzska Paríž je v slovenčine mužského rodu a v genitíve má tvar z Paríža.

            Názov českého mesta Plzeň je v slovenčine ženského rodu a v genitíve má tvar z Plzne.

             Všetky uvedené názvy aj s tvarom genitívu si možno overiť v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk.


Otázka z 28. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Olomouc