Otázka:

Je v poriadku názov našej pripravovanej prednášky Plagáty v sklenenej veži?

Heslá:

sklený, sklenený

Odpoveď:

 Na označenie predmetu zo skla sú v slovenčine správne obidve prídavné mená sklený aj sklenený, ktoré sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obidve príručky sú v elektronickej podobe prístupné na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk). V spojení, ktoré uvádzate, možno uprednostniť prídavné meno sklený, teda Plagáty v sklenej veži.

 


Otázka z 07. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 07. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu sklený