Otázka:

Akými začiatočnými písmenami máme písať zem/Zem, slnko/Slnko v texte učebnice prírodovedy?

Heslá:

zem, slnko

Odpoveď:

 

Pri písaní názvov zem/Zem slnko/Slnko v texte učebnice prírodovedy pre žiakov 1. stupňa ZŠ odporúčame postupovať v súlade s výkladom vymedzenia štýlových variantov zem/Zem, slnko/Slnko v Krátkom slovníku slovenského jazyka. V učive venovanom všeobecným informáciám o prírode prikláňame sa k písaniu slov zem, slnko s malým začiatočným písmenom, napr. Najväčším zdrojom svetla a tepla na zemi je slnko. Pravopisné varianty s veľkým začiatočným písmenom Zem, Slnko odporúčame používať v časti venovanej vesmíru (Zemi, Slnku a ostatným planétam slnečnej sústavy ako vesmírnym objektom), v ktorej ide o texty z astronómie.

 


Otázka z 05. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zem