Otázka:

Má sa prezývka Doc amerického komentátora, ktorý sa volá Mike Doc Emrick, dať do úvodzoviek?

Heslá:

prezývka, úvodzovky

Odpoveď:

 

Prezývky sa zvyčajne nedávajú do úvodzoviek, no v určitých komunikačných situáciách, napr. keď sa prezývka uvádza medzi rodným menom a priezviskom, možno použiť úvodzovky ako upozornenie, že nejde o zložené priezvisko. Pri mene amerického komentátora Mika Emricka možno pri uvedení prezývky Doc zvoliť spôsob zápisu, ktorý sa používa v angličtine, teda s úvodzovkami – Mike „Doc“ Emrick.

 


Otázka z 17. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu prezývka