Otázka:

Často sa stáva, že sa vyskytuje spojenie v maily. Nemalo by byť v maili?

Heslá:

mail, email, mejl, vzor dub, v maile

Odpoveď:

 

Slovo mail (v slovenčine aj s pravopisnými podobami e-mail, email a mejl) sa skloňuje pravidelne podľa vzoru dub a v lokáli jednotného čísla má tvar v maile. Pádové prípony lokálu jednotného čísla a nominatívu množného čísla sa pri týchto slovách uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk).

Pre úplnosť dodávame, že v lokáli jednotného čísla nie je v slovenčine pádová prípona -y pri nijakom slove, možné sú iba tieto prípony: -e (na dube, o žene, v meste),-i(na dlani, v kosti, na srdci, v stroji, v hoteli, na ulici), -ovi(o chlapovi, o hrdinovi), (na vysvedčení), -u (v mlieku, na Slovensku) alebo -ati (o dievčati).

 


Otázka z 28. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu mail