Otázka:

Zaujíma ma, odkiaľ pochádza názov burgundia, ktorým sa v oblasti Štiavnických vrchov pomenúva kŕmna repa.

Heslá:

burgundia

Odpoveď:

Slovník slovenských nárečí (1. zv., 1994) zaznamenáva slovo burgundia, ktorým sa v stredoslovenských, dolnonitrianskych a juhozemplínskych nárečiach označuje kŕmna alebo zriedkavo cukrová repa. Názov burgundia vznikol pravdepodobne skrátením slovného spojenia burgundská repa.

 


Otázka z 06. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu burgundia