Otázka:

Je správny výraz bezdomovectvo či bezdomovstvo? Ktorý variant sa považuje za spisovný?

Heslá:

bezdomovectvo, bezdomovstvo, bezdomovec

Odpoveď:

Obidva varianty bezdomovectvo aj bezdomovstvo sú správne a uvádzajú sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (pri hesle bezdomovec), ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.


Otázka z 19. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu bezdomovectvo