Otázka:

Ako sa správne volá dekáda rokov 2000 - 2010 a dekáda 2010 - 2020?

Heslá:

dekáda

Odpoveď:

V slovenčine sa používajú pomenovania ako dvadsiate roky dvadsiateho storočia (1920 – 1929), tridsiate roky dvadsiateho storočia (1930 – 1939), štyridsiate roky dvadsiateho storočia (1940 – 1949), päťdesiate roky dvadsiateho storočia (1950 – 1959) atď. až deväťdesiate roky dvadsiateho storočia (1990 – 1999).S pomenovaním desiate roky  či dokonca nulté roky sa však v jazykovej praxi nestretávame a na pomenovania rozpätí rokov ako 2000 – 2009 a 2010 – 2019 nemáme v slovenčine súhrnné pomenovanie. Väčšinou sa používa iba pomenovanie začiatok (dvadsiateho prvého) storočia. Presnejšie vyjadrenie umožňujú spojenia prvé desaťročie či prvá dekádadruhé desaťročie/druhá dekáda, resp. prvé decénium druhé decénium (slovo decénium je knižný výraz, čiže ide o štylisticky príznakové slovo, ktoré sa používa najmä v odbornej komunikácii). Treba si však uvedomiť, že tieto spojenia pomenúvajú trochu iný časový úsek, a to rozpätie rokov 2001 – 2010 a 2011 – 2020.


Otázka z 06. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dekáda