Otázka:

Ak sa píše spojenie mikroregión terchovská dolina?

Heslá:

región

Odpoveď:

Územie Slovenskej republiky sa oficiálne člení na kraje a okresy. Za vlastné mená považujeme názvy územnosprávnych jednotiek ako Košický kraj či Prešovský okres a pod. Podstatné mená región  a mikroregión nepomenúvajúsprávne oblasti a nepovažujeme ich za vlastné mená. Vlastným menom nie je ani spojenie terchovská dolina, lebo nejde o oficiálne pomenovanie geografického objektu. Vzhľadom, na to, čo sme uviedli, malo by sa spojenie mikroregión terchovská dolina  ako názov určitej časti Slovenska písať s malými písmenami. V prípade, že by išlo o názov občianskeho združenia, bolo by to vlastné meno a spojenie by sa písalo s veľkým začiatočným písmenom v prvom slove názvu, t. j. Mikroregión terchovská dolina alebo Mikroregión terchovskej doliny.


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu región