Otázka:

Na jednom osviežovači vzduchu som našiel názov vône Magnólia a kvetúca čerešňa. Myslím, že je to pravopisne nesprávne a správne by malo byť kvitnúca čerešňa.

Heslá:

kvetúci

Odpoveď:

Prídavné meno kvetúci sa uvádzalo v šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka (vychádzal v šesťdesiatych rokoch minulého storočia a nájdete ho aj v elektronickej podobe na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk), kde sa hodnotilo ako zastarávajúci knižný výraz. Kvalifikátorom „knižný“ sa v tom čase vzhľadom na existujúcu politickú situáciu označovali často čechizmy, ktoré nebolo možné otvorene pomenovať.

V súčasných príručkách slovenského jazyka sa prídavné meno kvetúci neuvádza a nepovažuje sa za súčasť slovnej zásoby spisovnej slovenčiny. Namiesto neho sa používa činné príčastie slovesa kvitnúť – kvitnúci (napr. kvitnúca čerešňa)a prekvitať – prekvitajúci (napr. prekvitajúci obchod).


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kvetúci