Otázka:

Môžu sa používať slová obdeň a obtýždeň ako spisovné a zrozumiteľné?

Heslá:

obdeň, obtýždeň, každý druhý deň, každý druhý týždeň

Odpoveď:

 

Slová obdeň a obtýždeň nie sú utvorené ústrojne (predpona ob- nemá v spisovnej slovenčine význam „každý druhý“), preto sa hodnotia ako nespisovné. Namiesto nich máme vyjadrenia každý druhý deň, každý druhý týždeň.

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu obdeň