Otázka:

Aký je tvar genitívu plurálu od slova perla?

Heslá:

perla, perál, periel, genitív

Odpoveď:

 

Slovo perla má v genitíve množného čísla dvojtvar perál/periel, ktorý sa uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obidve príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk).

 

 

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu perla