Otázka:

Aké znenie má prídavné meno odvodené z názvu obce Častá?

Heslá:

častiansky, Častá

Odpoveď:

Prídavné meno utvorené z názvu obce Častá má podobu častiansky. Názvy slovenských obcí sa spolu s príslušnými obyvateľskými menami a prídavnými menami uvádzajú v časti Názvy obcí na Slovensku v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.  

 


Otázka z 24. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 25. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu častiansky