Otázka:

V rôznych médiách som sa niekoľkokrát stretla s výrazom vyzistiť. Myslím, že je to nespisovné slovo. Mám pravdu?

Heslá:

vyzistiť

Odpoveď:

Predponou vy- sa vyjadruje dokonavosť deja. Keďže sloveso zistiť je dokonavé, tvorenie ďalších predponových odvodenín v rovnakom význame ako základové slovo sa hodnotí ako nadbytočné. Treba však pripustiť, že predponou vy- v slovese vyzistiť sa zdôrazňuje ukončenosť deja. Vzniku a príčinám používania slovesa vyzistiť sa venovala Eugénia Bajzíková v príspevku Zistiť, nie dozistiť a vyzistiť v 3. čísle časopisu Kultúra slova v r. 1986, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na www.juls.savba.sk/ediela/ks/1986/3/ks1986-3.lq.pdf ).

 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vyzistiť