Otázka:

Ako mám vyslovovať vietnamské mená svojich žiakov?

Heslá:

vietnamské mená, výslovnosť

Odpoveď:

 

Cudzie priezviská sa aj v slovenčine vyslovujú rovnako ako v pôvodnom jazyku.  Vietnamské priezviská Vašich žiakov Vám odporúčame vyslovovať tak, ako sa vyslovujú vo vietnamčine, čo si možno overiť u ich nositeľov. S otázkou o výslovnosti takých vietnamských priezvisk, ktorú si nemožno overiť, Vám odporúčame obrátiť sa na pracovníkov Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied (kontakt nájdete na webovej stránke ústavu www.orient.sav.sk).


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vietnamské mená