Otázka:

Je správne vyjadrenie brániť súpera, keď ho neobraňujeme pred niečím? Je správne použité slovo lahôdka vo vete Strela Jágra bola pre Haláka lahôdkou?

Heslá:

odviezť si víťazstvo, odniesť si, mať navrch, mať prevahu, brániť, ubrániť, ubrániť súpera, lahôdka, hetrik, zaznamenať, dosiahnuť, streliť hetrik, dať hetrik

Odpoveď:

 

          1. Vyjadrenie odviezť si odniekiaľ víťazstvo je variantom formulácie odniesť si odniekiaľ víťazstvo, aj keď sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka pri hesle odviezť neuvádza.

           2. Vyjadrenie mať navrch pochádza z českého frazeologizmu mít navrch. V slovenčine sa v rovnakom význame môžu použiť napríklad slovné spojenia mať prevahu, byť lepší.

        3. V niektorých kolektívnych športoch (napr. v basketbale, v hokeji) funguje termín osobná obrana, ktorou sa však nemyslí obrana samého seba pred niečím, ale „osobné bránenie niekoho; bránenie osoby“. Vykonávať osobnú obranu niekoho neznamená, že ho pred niečím bránime, ale že mu v niečom zabraňujeme, napr. nebezpečných útočníkov súpera treba brániť; bránenie pivotmana, aby nedostal prihrávku, lebo s loptou je už ťažko brániteľný (porov. Športové hry, Bratislava: SPN 1976). V rovnakom význame ako sloveso brániť sa v športovej terminológii používa aj dokonavé sloveso ubrániť – ubrániť súpera v zápase.  

        4. Vo vete Strela Jágra bola pre Haláka lahôdkou sa slovo lahôdka použilo v prenesenom význame „niečo, čo sa dá vychutnať; čo sa urobí s chuťou, s pasiou, s ľahkosťou“.

    5. Slovo hetrik sa častejšie spája so slovesami zaznamenať, dosiahnuť, ktoré sa uprednostnili aj v slovníkoch. Keďže slovo hetrik má význam „tri góly v jednej hre strelené tým istým hráčom“, teda v slove hetrik je už obsiahnutý význam „streliť“, vyjadrenie streliť hetrik nie je vhodné. Spojenie dať hetrik je menej vhodné.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odviezť si víťazstvo