Otázka:

Akú podobu má prídavné meno od názvu obce Veľké Pole?

Heslá:

Veľké Pole, veľkopoľský

Odpoveď:

 

 

Prídavné meno utvorené z názvu obce Veľké Pole má podobu veľkopoľský. Všetky príslušné prídavné mená aj obyvateľské mená v mužskom aj ženskom rode utvorené z názvov slovenských obcí sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu v časti Názvy obcí na Slovensku (v elektronickej podobe sú tieto informácie dostupné na webovej stránke nášho ústavu https://slovnik.juls.savba.sk/ - názov obce napíšte do vyhľadávača).  

 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Veľké Pole