Otázka:

aké su prídavné mená od názvu obce Velké Pole

Heslá:

Veľké Pole, veľkopoľský

Odpoveď:

 

 

Prídavné meno utvorené z názvu obce Veľké Pole má podobu veľkopoľský. Všetky príslušné prídavné mená aj obyvateľské mená v mužskom aj ženskom rode utvorené z názvov slovenských obcí sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu v časti Názvy obcí na Slovensku (v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk cez odkaz Pramene v elektronickej podobe →  Lexikografické príručky vpísaním názvu obce do vyhľadávača).  

 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Veľké Pole