Otázka:

Má byť v danej vete patriacim alebo patriacich?

Heslá:

patriacim, patriaci, patriacich

Odpoveď:

 

Vo vete Pohyby na účte 357 a 384 voči (vhodnejšie proti, oproti) účtovným jednotkám patriacim do súhrnného celku má byť príčastie patriaci v tvare datívu množného čísla, pretože aj slovo jednotkám, na ktoré sa vzťahuje, je v rovnakom tvare.

 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu patriacim