Otázka:

Aký je tvar nominatívu množného čísla od slova Sint?

Heslá:

Sint, Kelti, Sintovia, Rómovia, sintská komunita.

Odpoveď:

 

Etnické pomenovanie Sint sa v slovenských výkladových slovníkoch ani v slovníkoch cudzích slov neuvádza. Podľa dokladov z internetu ide o prevzaté pomenovanie etnickej skupiny Rómov žijúcich na území Nemecka. Názov Sint odporúčame používať v uvedenej podobe a skloňovať podľa vzoru chlap. V nominatíve množného čísla odporúčame uprednostniť tvar Sinti (ako Kelti), nemožno však vylúčiť ani tvar Sintovia, ktorý sa začal používať pravdepodobne pod vplyvom tvaru Rómovia. V inštrumentáli množného čísla je tvar Sintmi. Príslušné prídavné meno má podobu sintský (ako napr. rómsky, keltský), napr. sintský výtvarník, sintská komunita.

 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Sint