Otázka:

Aký je pravopis viacslovných názvov ulíc, napr. Mlynské nivy?

Heslá:

Spišská Nová Ves, Nové Mesto nad Váhom, Plavecké Podhradie, Špania Dolina, Ladislavov Dvor, Čierna Voda, Pobrežie Slonoviny, Červený Kameň, Mlynské nivy, Pod Hrebienkom, Nad Bielym krížom, viacslovné názvy ulíc

Odpoveď:

 

Podľa súčasných Pravidiel slovenského pravopisu (posledné vydanie je z r. 2013) sa s veľkým začiatočným písmenom píšu všetky plnovýznamové slová vo viacslovných názvoch miest (napr. Spišská Nová Ves, Nové Mesto nad Váhom), obcí (napr. Plavecké Podhradie, Špania Dolina) a častí obcí (napr. Ladislavov Dvor, Čierna Voda) a vtedy, keď sa vlastné meno stáva súčasťou viacslovného mena, napr. pri názve pohorí Karpaty – Malé Karpaty, Tatry – Vysoké Tatry.

S veľkým začiatočným písmenom píšeme všetky plnovýznamové slová aj v názvoch štátov, krajín, hradov a zámkov, v ktorých nefigurujú podstatné mená štát, krajina, hrad, zámok, ale v týchto názvoch sú iné označenia, ktoré stratili pôvodný význam a s iným slovom vytvárajú viacslovné vlastné meno na pomenovanie jedinečného geografického objektu štátu, krajiny, hradu alebo zámku, napr. Pobrežie Slonoviny (názov štátu), Čierna Hora (názov štátu), Krásna Hôrka (názov hradu), Červený Kameň (názov hradu).

Pri viacslovných názvoch ulíc neplatí pravidlo o písaní všetkých plnovýznamových slov s veľkým začiatočným písmenom, preto sa názov ulice Mlynské nivy píše s veľkým začiatočným písmenom iba na začiatku názvu. Veľké začiatočné písmeno vo viacslovnom názve ulice sa píše vtedy, keď je jeho súčasťou iné vlastné meno, napr. Pod Hrebienkom, Nad Bielym krížom (názvy bratislavských ulíc).


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Spišská Nová Ves