Otázka:

Je správne eurázijské alebo euroázijské?

Heslá:

eurázijský, euroázijský

Odpoveď:

 

Popri podobe prídavného mena eurázijský, ktorá sa uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu, používa sa v rovnakom význame aj podoba euroázijský, ktorá sa ako variantná  uvádza v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006) aj v poslednom vydaní Veľkého slovníka cudzích slov(2008).


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu eurázijský