Otázka:

Ktorý výraz sa má použiť pri hodnotení samého seba – sebahodnotenie alebo samohodnotenie?

Heslá:

sebahodnotenie, samohodnotenie, samochvála, samoliečba, samoľúbosť, sebapoznanie, sebaovládanie, sebapozorovanie, sebaskúmanie, sebauvedomovanie, sebadôvera, samourčenie, sebaurčenie

Odpoveď:

 

Slová sebahodnotenie aj samohodnotenie vo význame „hodnotenie seba samého“ sú obidve správne utvorené. V niektorých zložených slovách sa uprednostňuje prvá časť samo-, napr. samochvála, samoliečba, samoľúbosť, v iných zasa časť seba-, napr. sebapoznanie, sebaovládanie, sebapozorovanie, sebaskúmanie, sebauvedomovanie, sebadôvera. Pri niektorých slovách sa používajú obidve podoby, napr. samourčenie – sebaurčenie. Z dvojice slov sebahodnotenie samohodnotenie je oveľa frekventovanejšia podoba sebahodnotenie.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sebahodnotenie