Otázka:

Akú väzbu mám použiť pri predložke medzi? Je vyjadrenie byť otvorený niečomu správne a v akom význame sa používa?

Heslá:

medzi, byť otvorený niečomu, prístupný

Odpoveď:

 

 

Vo vetách Nastala zmena rozdeľovania výnosov firmy medzi majiteľov a zamestnancov Výnosy firmy by sa po novom delili medzi vlastníkov a zamestnancov inak ako doteraz odporúčame slová majitelia zamestnanci použiť v akuzatíve.  

            Slovné spojenie byť otvorený niečomu sa používa vo význame „ktorý nechá na seba vplývať, pôsobiť; ktorý je pripravený prijať iné názory/názory iných alebo nové informácie“, napr. je otvorený akémukoľvek názoru (porov. heslo prístupný v Synonymickom slovníku slovenčiny, ktorý je v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk).


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu medzi