Otázka:

Je spojenie byť výťahom k niečomu v uvedených vetách správne?

Heslá:

byťvýťahom k niečomu

Odpoveď:

 

Spojenie byť výťahom k niečomu vo význame „byť využitý iba ako prostriedok na dosiahnutie niečieho cieľa“, napr. Strana by nemala byť výťahom k moci na jedno použitie, ani súkromným podnikom, sa používa ako expresívne vyjadrenie hlavne v súvislosti s využívaním (často až zneužívaním) funkcie (napr. politickej). V podobnom význame sa v slovenčine používa frazeologizmus šplhať sa po chrbtoch druhých vo význame „robiť kariéru na cudzí úkor“. Vo vetách Tvrdá práca je výťahom k úspechu. – Nebojácnosť a odolnosť sú výťahom k uznaniu. – Dobrá predvolebná kampaň je výťahom k víťazstvu. – Správne argumenty sú výťahom k vyvráteniu pravdy neodporúčame používať spojenie byť výťahom, lebo tu nejde o význam opísaný v úvode. 


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu byťvýťahom k niečomu