Otázka:

Je správna podoba viktimizácia alebo viktimácia?

Heslá:

viktimizácia, viktimácia

Odpoveď:

 

Z dvojice podôb viktimizácia viktimácia odporúčame používať podobu viktimizácia uvedenú v Slovníku cudzích slov, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu viktimizácia