Otázka:

S akými začiatočnými písmenami sa píše tradičný trnavský jarmok?

Heslá:

Tradičný trnavský jarmok

Odpoveď:

 

Keďže názov podujatia je Tradičný trnavský jarmok (porov. www.trnava.sk), veľké začiatočné písmeno sa píše iba na začiatku názvu.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Tradičný trnavský jarmok