Otázka:

V názve Veľká Homoľa má byť veľké H?

Heslá:

Veľká homoľa

Odpoveď:

 

Názov vrchu pri Modre má podobu Veľká homoľa (porov. www.skgeodesy.sk). Názov rozhľadne odporúčame uvádzať v podobe rozhľadňa na Veľkej homoli.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Veľká homoľa