Otázka:

Je správne nedetegovateľná hranica vírusu alebo nedetekovateľná?

Heslá:

nedetegovateľný, detegovať, detekcia

Odpoveď:

 

Správna podoba prídavného mena je nedetegovateľný – nedetegovateľná hladina vírusu. Základom prídavného mena nedetegovateľný je sloveso detegovať, ktoré sa uvádza v Slovníku cudzích slov aj na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk. Pravopisný rozdiel podstatného mena detekcia a slovesa detegovať súvisí s tým, že nie sú utvorené z rovnakého odvodzovacieho základu. Podobne je to napríklad aj pri dvojiciach slov absorpcia – absorbovať, transkripcia – transkribovať, reakcia – reagovať, funkcia – fungovať.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nedetegovateľný