Otázka:

Aký tvar majú slová pendant a náprotivok v nominatíve mn. č., keď zastupujú názvy osôb?

Heslá:

pendant, náprotivok, vzor dub, náprotivky

Odpoveď:

 

Slová pendant a náprotivok sa častejšie používajú na označenie vecí a javov, teda neživotných podstatných mien. Ak sa použijú zástupne namiesto živých bytostí, aj vtedy sa skloňujú ako neživotné podstatné mená vzoru dub, napr. slovenský minister zahraničných vecí a jeho európske pendanty/náprotivky, slovenskí hokejoví brankári v NHL a ich české pendanty/náprotivky.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pendant