Otázka:

Je správne Spomínajú a ďakujú po 70-ich rokoch alebo 70-ych rokoch?

Heslá:

stretli sa po sedemdesiatich rokoch, po sedemdesiatych rokoch prišli osemdesiate roky

Odpoveď:

 

Pri vyjadrení počtu rokov sa používajú základné číslovky a v tvare lokálu sa v nich píše i, napr. stretli sa po sedemdesiatich rokoch (koľko rokov uplynulo?).

            V tvare číslovky sedemdesiatych sa píše y vtedy, keď ide o radovú číslovku, napr. po sedemdesiatych rokoch prišli osemdesiate roky.

            Vo vete Spomínajú a ďakujú po sedemdesiatich rokoch je základná číslovka, preto je v nej i.

            Ak sa číslovka zapíše číslicami, pádová prípona sa za ňou nedáva, napr. Stretli sa po 70 rokoch. – Po 70. rokoch prišli 80. roky.

            Veta, ktorú uvádzate, bude mať podobu Spomínajú a ďakujú po 70 rokoch.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu stretli sa po sedemdesiatich rokoch