Otázka:

Je slovo stornovací spisovné? Je správne spojenie storno poplatok alebo stornovací poplatok?

Heslá:

storno, storno poplatok, stornovací, stornovací poplatok, stornovať

Odpoveď:

 

Slovo storno je podstatné meno stredného rodu a má aj význam „poplatok za stornovanie“. V spojení storno poplatok sa však slovo storno nepoužíva ako podstatné meno (bolo by nadbytočné), ale má funkciu nesklonného prídavného mena. Popri slove storno sa vo funkcii prívlastku používa aj prídavné meno stornovací – stornovací poplatok. Aj keď sa prídavné meno stornovací v slovenských výkladových slovníkoch neuvádza, neznamená to, že je nesprávne. Je utvorené zo slovesa stornovať „(z)rušiť objednávku“ a má význam „vzťahujúci sa na stornovanie, súvisiaci so stornovaním“. Spojenie stornovací poplatok vo význame „poplatok za stornovanie niečoho“ je teda správne a spojenie storno poplatok možno označiť za neoficiálne pomenovanie, za profesionalizmus, čiže slovo, ktoré v rámci určitej odbornej skupiny slúži ako ekonomický dorozumievací prostriedok.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu storno