Otázka:

Je správne prídavné meno jazdený?

Heslá:

jazdený, ojazdený, Ojazdené autá a jazdené autá

Odpoveď:

 

Prídavné meno jazdený, ktoré uprednostňujú predajcovia používaných vozidiel s odôvodnením, že slovo ojazdený vyjadruje vyšší stupeň opotrebovania, je správne. Keďže ide o novšie slovo, neuvádza sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ale venoval sa mu samostatný príspevok Ojazdené autá a jazdené autá (vo 4. čísle časopisu Kultúra slova v r. 2009), ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk (cez odkazy Pramene v elektronickej podobe → Kultúra slova → 2009 → č. 4).  


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu jazdený