Otázka:

Je správne Hookov zákon alebo Hookeov zákon podľa vedca s priezviskom Hooke?

Heslá:

Hooke, Hooka, Hookom, Hookov zákon

Odpoveď:

 

Keďže samohláska e na konci anglického priezviska Hooke sa nevyslovuje a ani sa nezúčastňuje na výslovnosti, pri skloňovaní priezviska a tvorení privlastňovacieho prídavného mena vypadáva – Hooka, Hookom, Hookov. Názov zákona preto odporúčame uvádzať v podobe Hookov zákon, ktorá sa uvádza aj v Anglicko-slovenskom technickom slovníku (vyd. Alfa, 1985) a v 6. zväzku Slovenskej všeobecnej encyklopédie Encyclopaedia Beliana.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Hooke