Otázka:

Je slovo sebaudanie ako ekvivalent k nemeckému Selbstanzeige správne?

Heslá:

sebaudanie, sebaanalýza, sebakontrola, sebakritika, sebapoznanie, samoudanie, samokontrola, samoliečba, samoregulácia, sebaskúmanie, samourčenie

Odpoveď:

 

Vo význame „udanie samého seba“ je slovo sebaudanie správne utvorené, ako napr. sebaanalýza, sebakontrola, sebakritika, sebapoznanie, sebaskúmanie. V rovnakom význame by z jazykového hľadiska obstál aj výraz samoudanie, ako napr. samokontrola, samoliečba, samoregulácia, samourčenie.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sebaudanie