Otázka:

Ako sa skloňuje názov land art?

Heslá:

land art, vzor dub, umenie, landart

Odpoveď:

 Názov druhu umenia prevzatý z anglického land art odporúčame v slovenčine používať buď so spojovníkom, čiže land-art, alebo spolu – landart. V takýchto podobách sa prevzalo z angličtiny aj podobné pomenovanie umeleckého smeru pop-art/popart (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk). Slovo land-art/landart sa podľa zakončenia na tvrdú spoluhlásku zaraďuje do mužského rodu a skloňuje sa podľa vzoru dub, napríklad z land-artu/landartu, o land-arte/landarte, pričom medzi základ slova a pádovú príponu sa nedáva spojovník. Ak sa pred názvom land-art/landart použije všeobecné označenie, slovo umenie, názov sa nemusí skloňovať, napr. z umenia land-art/landart, o umení land-art/landart.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu land art