Otázka:

Ako sa majú uvádzať názvy miest na mapách pri predpovedi počasia v STV

Heslá:

názvy miest na mapách, endonymá

Odpoveď:

 

S otázkou o správnosti uvádzania cudzích endoným na mapách pri predpovedi počasia v televízii Vám odporúčame obrátiť sa na Ministerstvo kultúry SR, odbor štátneho jazyka sekcie umenia a štátneho jazyka, v ktorého kompetencii je dohľad nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich zo zákona o štátnom jazyku.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu názvy miest na mapách