Otázka:

Je použitie slov ekvivalencia a ekvivalentnosť podmienené kontextom?

Heslá:

ekvivalencia, ekvivalentnosť, rovnocennosť

Odpoveď:

 

Slová ekvivalencia ekvivalentnosť sa v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006) uvádzajú samostatne v týchto príbuzných významoch: ekvivalencia ako „rovnaká platnosť, hodnota, náhrada; rovnocennosť, rovnoznačnosť“ (v logike aj ako „vzájomné vyplývanie dvoch logických výrokov jeden z druhého“) a ekvivalentnosť ako „vlastnosť toho, čo má rovnakú platnosť, hodnotu ako niečo iné; rovnocennosť“. Keďže obidva výrazy sú synonymné so slovom rovnocennosť, v niektorých kontextoch možno použiť obidva. 


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu ekvivalencia