Otázka:

V mnohých skriptách a učebniciach som sa stretla s podobou resorpcia. Je to tak správne?

Heslá:

resorpcia, resorbovať

Odpoveď:

 

Podstatné meno resorpcia sa píše v uvedenej podobe (porov. slovníky na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk). Pravopisný rozdiel podstatného mena resorpcia a slovesa resorbovať súvisí s tým, že nie sú utvorené z rovnakého odvodzovacieho základu. Podobne je to napríklad aj pri dvojiciach slov absorpcia – absorbovať, transkripcia – transkribovať, reakcia – reagovať, funkcia – fungovať.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu resorpcia