Otázka:

Je na začiatku slova opioid dlhá alebo krátka samohláska o?

Heslá:

opioid, opioidný

Odpoveď:

 

Slovo opioid vo význame „látka chemicky aj účinkami podobná opiátom, napr. metadon“ sa ako lekársky a farmaceutický termín v tejto podobe uvádza vo Veľkom slovníku cudzích slov. Z neho utvorené prídavné meno má podobu opioidný.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu opioid