Otázka:

Možno človeka realizujúceho testy softvéru pomenovať testovač?

Heslá:

testovač, testovať

Odpoveď:

 

Pomenovanie testovač vo význame „osoba, ktorá niečo testuje, overuje“ je zo slovotvorného hľadiska správne. Je utvorené zo slovesa testovať náležitou slovotvornou príponou, porov. napr. normovať – normovač, plánovať – plánovač.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu testovač